اطلاع رسانی حوزه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
بازدید:
تاريخ : 1395/06/09

آن کسانی (غربیها)که میخواهند دریک کشور یا جامعه ای نفوذ پیدا کنند فرهنگ آن جامعه را در مشت خود بگیرند وفرهنگ خود را به آنها تحمیل نمایند یکی از کارهایشان ، معمولا متزلزل کردن بنیان خانواده است ، کما اینکه درخیلی از کشورها این کاررا متاسفانه انجام داده اند . مردهارا بی مسئولیت وزنهارا بد اخلاق کرده اند.
مقام معظم رهبری